Framtidsdagen i Kopparberg

Date: 15 februari, 2016 Category:

Framtidsdagen i Kopparberg.

Workshop på temat ”Min väg” med 150 elever årskurs 3 – 5 tillsammans med konstnärerna
Giovanna Aquirre, Kicki Hendahl och Mark Andersson.
I workshoparna fick eleverna beskriva sin väg till skolan. Vad är bra, dåligt och vad vill vi förändra?

Art Kods sammanställning av elevernas synpunkter från Framtidsdagen i Kopparberg.
Eleverna ritade och beskrev sin väg från hemmet till skolan. De beskrev sådant de tyckte var positivt, negativt och det de vill ska åtgärdas och förändras. Eleverna har även beskrivit hur de upplever skolvägen genom att i bild beskriva sådant som de lägger märke till. De olika beskrivningarna kan tolkas som en indikation på vad eleverna tycker är viktigt att förmedla och vad de lägger märke till i sin närmiljö. De flesta har fullständig koll på väg- och trafikförhållandena längs skolvägen. De vet var det är halt, var det är farligt att köra med bussen, dålig belysning osv. De beskriver vilka åtgärder som behöver göras.
En rekommendation är att bjuda in eleverna till ett möte med ansvariga för trafikfrågor. Det gjordes i Örebro av tekniska förvaltningen efter att det framkommit i ett Art Kod arbete på Rostaskolan med elever i årskurs 4 att eleverna upplevde trafikmiljön runt skolan som farlig.
Eleverna beskriver också att de behöver sandas bättre på skolgården, att de vill ha en ny rutschbana och att de har behov av ett rum att ta det lugnt i, ett mysrum. Natur och djur verkar vara kvalitéer som de flesta barn uppskattar. De föreslår även åtgärder som är enkla att åtgärda, till exempel, ett bättre staket vid gruvan. Flera upplever att deras buss väg är för lång, dålig gatubelysning, att vägar och gator är i dåligt skick, att bilar kör för fort vid korsningen vid skolan. För att få en fullständig bild av elevernas upplevelser och synpunkter rekommenderar vi att man gör en utställning med teckningarna och bjuder in ansvariga politiker och tjänstemän samt lärare och några elever från varje klass, där eleverna får presentera sina åsikter och förslag på förändringar. Viktigt här är att vara tydlig med på vilket sätt ansvariga kommer att ta hand om åsikterna och vilka förslag på förändringar som är realistiska att åtgärda. Och att man berättar för eleverna hur en sådan process går till i kommunen samt återkopplar när man har kommit till beslut om vad som kan åtgärdas.

IMG_2658 copy IMG_2636 copy IMG_2633 copy IMG_2621 copy IMG_2620 copy IMG_2619 copy