Karlskogas barn och unga tycker till om framtidens bibliotek!

Date: 28 januari, 2016 Category:

Art Kod hjälper Karlskoga bibliotek att lyssna på barn och unga.

På Karlskoga bibliotek finns så mycket innehåll och så många aktiviteter att verksamheten växt ifrån lokalerna. I arbetet med att modernisera biblioteket var det självklart att göra medborgare och brukare delaktiga i processen. Under år 2015 har Art Kod hållit i workshops med barn och unga som genom skapande aktiviteter fått ge sin syn på platsen och hur den kan förändras. Resultatet är många kloka synpunkter och fiffiga lösningar. Med lera, pennor och papper som verktyg har målgruppen skapat grunden för ett nytt och behovsanpassat biblioteksrum. Designern Mikael Nyström arbetar just nu med att sammanställa och analysera materialet som sedan kommer att användas som utgångspunkt för ett förändringsförslag.
Från och med den 14 november visas förslaget och material från dialogprocessen i en utställning på Karlskoga bibliotek.

Läs mer på bibliotekets sida här.

 

4-5 åringar Kjpg bibliotek bild 4 hängmatta med ram IMG_5585