Sommar i Vivallaparken

Date: 28 januari, 2016 Category: ,

Under två somrar har Art Kod genomfört workshops, och dialogmöten i stadsdelen Vivalla,

Området Vivalla i Örebro ska få en ny park.

För Örebro kommun har det varit viktigt att ta tillvara på barns och ungas synpunkter i planeringsarbetet.
Därför har ART KOD under två somrar, 2014 och 2015, genomfört workshops och dialogmöten med just barn och unga för att ta reda på vilka behov de har och hur de vill att den framtida parken ska se ut.
I workshoparna har konstnärer arbetat tillsammans med barnen och ungdomarna för att gestalta deras idéer.
I arbetet har det också varit viktigt att sprida kunskap om hur man som barn eller ung kan vara med och påverka sina närmiljö.
Arbetet har resulterat i flera verk, till exempel en muralmålning, en skulptur av återvunna brevlådor, små trähus och barnmöbler till en lekplats.

Sommar i Vivallaparken på facebook