Utsmyckning Kumla bibliotek

Date: 25 januari, 2016 Category:

Art Kod fick i uppdrag av Kumla bibliotek att tillsammans med unga i Kumla skapa ett konstverk mellan bibliotekets café och köpcentrumets entréhall.

Tillsammans med åtta ungdomar undersökte vi hur de upplevde platsen idag för att se vad en konstgestaltning skulle kunna tillföra. Nästa steg blev att tillsammans reflektera och skapa nya lösningar för vad som behövde förändras. De diskuterade och gjorde skisser för att beskriva de kvaliteter och budskap de ville att bilden skulle förmedla. De bilder och tankar som växte fram under skissarbetet var: mer färg, styrka och glädje, bort med egoism. De beskrev också hur ockuperade de kan känna sig av sociala medier. Det slutgiltiga verket togs fram av Art Kod med utgångspunkt i ungdomarnas skisser och tankar. En viktig del i processen var att skissförslaget skulle godkännas av ungdomarna innan utförandet.Titeln på konstverket är Time runs, då den handlar om att vi lägger ner för mycket tid på sociala medier och inte ser varandra i samhället! Ungdomarnas delaktighet utmynnade i en gestaltning och en presentation av arbetsprocessen i form av en utställning på Kumla bibliotek.
konstnärer: Giovanna Aquirre, Mark Andersson, Emil ÖhlundKUMLA POSTER

IMG_3095 IMG_3079 IMG_3065 IMG_2 DSC00051 2015-10-22 11.28.33-1 2015-10-15 10.56.25-2 2015-09-09 18.21.00-2