Portfolio

 • Framtidsdagen i Kopparberg

  By admin on 15 februari, 2016
  0
  0
  Framtidsdagen i Kopparberg. Workshop på temat ”Min väg” med 150 elever årskurs 3 – 5 tillsammans med konstnärerna Giovanna Aquirre, Kicki Hendahl och Mark Andersson. I workshoparna fick eleverna beskriva sin väg till skolan. Vad är bra, dåligt och vad vill vi förändra? Art Kods sammanställning av elevernas synpunkter från Framtidsdagen i Kopparberg. Eleverna ritade och beskrev sin väg från […]
 • City night i Laxå

  By admin on 15 februari, 2016
  0
  0
  Graffiti workshop på torget i Laxå under City Night 8/5 2015
 • Op skolans kulturdag

  By admin on 15 februari, 2016
  0
  0
  Graffiti och t-shirt workshop med 7de klassare från OP skolan på deras kulturdag 22/4 2015
 • Ungdomsdialogen i Örebro

  By admin on 15 februari, 2016
  0
  0
  Kultur- och medborgarnämnden i Örebro kommun gav föreningen Kulturhuset Örebro, genom sitt projektägarskap i Art Kod, uppdraget att tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen samt enheten för Hållbar utveckling arbeta fram en modell för ungdomsdialog. Modellen ska användas i dialoger mellan politiker och unga. Under våren 2015 genomförs tre exempeldialoger för att på så sätt ge en inblick i hur modellen […]
 • Medborgardialog i Nora kommun

  By admin on 15 februari, 2016
  0
  0
  Barn i Nora är med och planerar hur den nya lekplatsen i Dalsta/Stensnäs ska se ut Läs mer om projektet i Na här.
 • Cityfesten 9/6 2015

  By admin on 15 februari, 2016
  0
  0
  Vi fanns på plats under den stora ungdomsfesten mitt i city. I vårt tält fick man tycka till om sin stad via intervjuer, klotterplank, t-shirts mm.
 • Art Kod utställning på Konstfrämjandet Bergslagen

  By admin on 15 februari, 2016
  0
  0
  Art Kod utställning på Konstfrämjandet Bergslagen 12/9-27/9 2015. En utställning om – Demokrati, konst och det offentliga rummet.  
 • Sommar i Vivallaparken

  By admin on 28 januari, 2016
  0
  0
  Under två somrar har Art Kod genomfört workshops, och dialogmöten i stadsdelen Vivalla, Området Vivalla i Örebro ska få en ny park. För Örebro kommun har det varit viktigt att ta tillvara på barns och ungas synpunkter i planeringsarbetet. Därför har ART KOD under två somrar, 2014 och 2015, genomfört workshops och dialogmöten med just barn och unga för att […]
 • Karlskogas barn och unga tycker till om framtidens bibliotek!

  By admin on 28 januari, 2016
  0
  0
  Art Kod hjälper Karlskoga bibliotek att lyssna på barn och unga. På Karlskoga bibliotek finns så mycket innehåll och så många aktiviteter att verksamheten växt ifrån lokalerna. I arbetet med att modernisera biblioteket var det självklart att göra medborgare och brukare delaktiga i processen. Under år 2015 har Art Kod hållit i workshops med barn och unga som genom skapande […]
 • Utsmyckning Kumla bibliotek

  By admin on 25 januari, 2016
  0
  0
  Art Kod fick i uppdrag av Kumla bibliotek att tillsammans med unga i Kumla skapa ett konstverk mellan bibliotekets café och köpcentrumets entréhall. Tillsammans med åtta ungdomar undersökte vi hur de upplevde platsen idag för att se vad en konstgestaltning skulle kunna tillföra. Nästa steg blev att tillsammans reflektera och skapa nya lösningar för vad som behövde förändras. De diskuterade […]