Fria vägg-gruppen

Fria vägg – gruppen
Intresset och engagemanget för frågan om en fri vägg i Örebro har varit stort. Art Kod initierade därför ett arbete för att samla detta engagemang och kanalisera det till ett arbete med en eventuell fri vägg i Örebro. Några av de frågor som Fria vägg – gruppen har arbetat med har varit planering av en aktion på ett av torgen i Örebro för att samla in namnunderskrifter samt att driva frågan om en fri vägg i Örebro vidare. Dels genom att skriva insändare, göra skrivelse till kommunen och dels försöka få intervjuer i tidningar och radio. Bland annat har två olika förslag skickats till kommunen, till två olika nämnder. En av kommunens tjänstepersoner har som ett resultat fått i uppdrag att kartlägga intresset för en fri vägg.

DSC_0218DSC_0165DSC_0108DSC_0102