Vivallatunneln – Utsmyckning som sommarjobb.

Vivallatunneln – Utsmyckning som sommarjobb
Som feriepraktik hade unga boende i bostadsområdet Vivalla under tre veckor sommarjobb med att göra en muralmålning i en gång- och cykeltunnel. Den teoretiska delen av feriepraktiken var samtalen med handledarna om demokrati, konst och det offentliga rummet. Vem har rätten till det offentliga rummet och på vilket sätt? Vilka avtryck får en människa lämna? Hur ser unga på sin stadsdel Vivalla, på sin stad Örebro och sig själva i staden?

Projektet utmynnade i en permanent utsmyckning i tunneln. Under veckorna 29 – 30 2013 visades även delar av tunnelprojektet i en av Open Art Kids utställningskuber vid Örebro Läns Museum. Handledare: Dokument Press.