Konstnärsledda workshops på åtta skolor.

Konstnärsledda workshops på temat Demokrati, konst och det offentliga rummet.
Art Kod genomförde kreativa workshopar vid fyra tillfällen per klass och skola. Eleverna valde själva ut platser på skolan och beskrev hur de upplevde den och gav förslag på hur de skulle vilja att det såg ut i framtiden. Resultatet redovisades för rektorer och fastighetsägare samt i en utställning den 24 februari där politiker och tjänstemän bjöds in. Skolorna har själva tagit initiativ till att presentera resultatet i pågående utvecklingsarbete av den fysiska miljön på skolan för ansvariga. Arbetet har resulterat i att elever får sitta med i två olika planeringsgrupper inom kommunen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Workshop - Transtenskolan (62) Workshop - Transtenskolan (90)