Ungdomsdialog

By admin on 18 mars, 2015 in Okategoriserade
0


Kultur- och medborgarnämnden i Örebro kommun gav föreningen Kulturhuset Örebro, genom sitt projektägarskap i Art Kod, uppdraget att tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen samt enheten för Hållbar utveckling arbeta fram en modell för ungdomsdialog. Modellen ska användas i dialoger mellan politiker och unga.

Under våren 2015 genomförs tre exempeldialoger för att på så sätt ge en inblick i hur modellen fungerar i praktiken. Det första dialogtillfället genomfördes på Tegelbruket Örebro den 25 februari och de kommande träffarna sker den 26 mars på Café Deed, Kulturhuset Örebro samt den 21 april på föreningen Trädet i Brickebacken.

Dialogerna utförs av Art Kod och Kulturhuset Örebro i samverkan med Tegelbruket Örebro, Café Deed och föreningen Trädet.

ungdomsdialog