Varbergaskogen – Delaktighetsprojekt

Varbergaskogen – Delaktighet i Varbergaskogens närområde
Initiativet detta delprojekt i Art Kod kom från Stadsbyggnad och Enheten för miljövård i Örebro kommun. Då Örebro kommun hade beslutat att anlägga en barnslinga i naturreservatet Varbergaskogen kontaktades Art Kod för uppdraget. Arbetet handlade om att skapa delaktighet i och med utsmyckningen av två militärförråd i skogen. Deltagare var ateljeristorna med barn på förskolorna Blåklinten, Paletten och Emilia, Tegelbruket kids (fritidsklubben på Tegelbruket) samt Art Kods unga konstnärer Emil Öhlund och Simon Alse. Barnen arbetade tillsammans med ansvarig ateljerista för att ta fram egna idéer och uttryck till en muralmålning. Utifrån grundmaterialet som de olika grupperna skapade gjorde Art Kods konstnärer ett skissförslag. Efter godkännande från barnen fördes sedan målningarna över från papper till militärförrådens vägg tillsammans med barnen.
Muralmålningarna invigdes i september 2013. Deltog gjorde bland andra 105 förskolebarn samt Björn Sundin, ordförande i nämnden för Samhällsbyggnad, som även höll invigningstalet.